نیجریه از دسامبر سال گذشته به این سو، شاهد ۶ مورد آدم ربایی جمعی بوده که تازه ترین مورد به روز گذشته باز می گردد که طی آن افراد مسلح دست کم ۱۵۰ دانش آموز را ربودند.