گروهک تروریستی داعش یکشنبه شب در جنایتی دیگر، این بار چهار ماهیگیری که در شمال عراق ربوده بود را کشت.