گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز سه شنبه به بیمارستانی در کابل پایتخت افغانستان را برعهده گرفت.