داعش در بیانیه‌ای اعلام کرد به پادگان‌های نظامی و مراکز فرماندهی دولت موزامبیک حمله کرده و کنترل شهر پالما را به دست گرفته است.