به دنبال این حملات، شماری از نیرو‌های امنیتی و پلیس حفاظت از میادین هم کشته و زخمی شدند، ولی آمار دقیقی از تعداد تلفات منتشر نشده است.