– گروه تروریستی داعش با انتشار تصویر جدیدی از وزیر خارجه ایتالیا در مجله النبا (وابسته به داعش) این مقام ایتالیایی را تهدید کرد.