دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۲۰ میلادی ترکیه را محکوم به پرداخت ۱/۵ میلیون یورو غرامت نقدی کرده است.