مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین امروز سه‌شنبه در برابر دادگاه در مسکو گفت: تدابیر قضایی علیه من با هدف “ترساندن” مخالفان ولادیمیر پوتین است. اما نهایتا دادگاه مسکو با تبدل حکم حبس تعلیقی سه سال و نیمه به حبس قطعی موافقت کرد.