خبرگزاری تاس امروز (سه شنبه) گزارش کرد، دادستان‌های روسی از دادگاه این کشور خواسته‌اند تا برای ناوالنی ۱۳ سال دیگر حبس در نظر بگیرد.