یک منبع در گروه‌های هماهنگی شیعیان عراق مدعی فشارهای سیاسی بر رهبر جریان صدر عراق برای بازگشت این جریان به ائتلاف شیعیان و تشکیل دولت آتی شد و تأکید کرد که این گروه‌ها برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان با مشارکت همگان تلاش می‌کنند.