سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با مقصر دانستن دولت ترامپ برای وضع فعلی برجام ادعا کرد که پنجره فرصت‌ برای احیای برجام در وین در حال بسته شدن است.