مقام‌های شهر نیویورک آمریکا از خودکشی سه دانش‌آموز طی سه هفته گذشته خبر داده و این اتفاق را با گوشه‌نشینی آن‌ها در بحبوحه همه‌گیری کرونا مرتبط دانسته‌اند.