بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه‌ای، مقام‌های این کشور توانسته‌اند جلوی دو حمله تروریستی به تاسیسات ارتش در استان‌های باتمان و شرناک در جنوب شرقی را بگیرند.