«خلیفه حفتر»، فرمانده نظامی شرق لیبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه دسامبر شد.