خلبان سابق نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد ارتش اسرائیل سازمانی تروریستی است و فرماندهانش جنایتکار جنگی هستند.