تونی سیریکو بازیگر نقش پیتر پل «پائولی والنوتس» گوالتیری در سریال «سوپرانوز» در ۷۹ سالگی درگذشت.