وزیر خارجه آمریکا امروز در برلین برای روسیه درباره خط لوله گازی نورد استریم ۲ خط و نشان کشید و با ترسیم تغییر سیاست خارجی کشورش با اروپا بر حفظ روابط خوب با آلمان تاکید کرد.