به دنبال تصمیم هفته پیش عربستان و سایر اعضای اوپک پلاس در مورد کاهش تولید نفت،کریس مورفی سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا خواستار بازنگری در روابط واشنگتن با ریاض شد.