دولت پاکستان در واکنش به تصویب قطعنامه‌ پارلمان اروپا علیه این کشور که در آن به قوانین مقابله با کفرگویی اعتراض شده است، گفت: گفتمان اروپایی‌ها حاکی از عدم درک آنان از قوانین پاکستان و تفسیر بی‌جا از تعهد اسلام‌آباد به مسائل حقوق بشری است.