اداره ملی هواشناسی آمریکا اعلام کرد گردبادی بزرگ و به شدت خطرناک حومه‌ی غربی شهر شیکاگو را در نوردیده و خساراتی به بار آورده است.