بارش شدید باران در منطقه‌ای کوهستانی منجر به رانش گل و لای و بر جا ماندن خسارات شد.