وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه اقدامات غیرمسئولانه، مخرب و غیرقانونی و در پی حمله به سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در مردادماه گذشته، تحریم‌هایی علیه بنیاد ۱۵ خرداد ایران اعمال کرد.