خروسی که برای جنگ خروس ها به پایش تیغ بسته شده بود صاحب خود را زخمی کرد و بر اثر شدت جراحات وی جان باخت.