وقوع حادثه ریلی در تایوان به کشته شدن دست کم ۳۶ نفر منجر شد حال آنکه ۷۲ نفر نیز مجروح شده اند و هنوز شماری از مسافران در برخی واگن های آسیب دیده محبوس هستند.