یک منبع نظامی اعلام کرد: نیروهای سعودی نیمه شب یکشنبه با یک فروند هواپیمای نظامی فرودگاه «عتق» را ترک کردند.