فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا موسوم به “سنتکام” سه شنبه شب اعلام کرد که خروج بیش از ۵۰ درصد از نیروهای آمریکا از افغانستان کامل شده است.