نخست وزیر انگلیس روز پنجشنبه در دیدار با همتای لیبیایی خود در لندن پیرامون آخرین وضعیت نا آرامی‌ها و حضور نیرو‌های خارجی در این کشور گفتگو کرد.