صندوق بین‌المللی پول گزارش داد: سهم دلار از حساب ذخیره ارزی کشور‌ها به کمترین میزان در ۲۵ سال گذشته رسیده است.