رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در خارج از فلسطین به کرونا مبتلا شد.