منابع خبری از ابتلای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به کرونا خبر دادند.