جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که رئیس سابق این جنبش به عنوان رئیس جدید حماس در خارج از فلسطین انتخاب شده است.