افسر سابق پلیس شهر مینیاپولیس آمریکا که در قتل جورج فلوید در ماه می ۲۰۲۰ نقش داشت به ۳ سال و نیم زندان محکوم شد.