منابع خبری از حمله پلیس هند به منزل چند خبرنگار در منطقه کشمیر خبر می‌دهند.