پلیس فرانسه امروز هم با تظاهرات‌کنندگانی در شهر پاریس درگیر شد که با سردادن شعارهائی، اعتراض خود را به قانون جدید امنیتی کشورشان اعلام می‌کردند.