رژیم صهیونیستی بامداد امروز حومه دمشق را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.