مقاومت فلسطین عصر دوشنبه پایگاه نظامی هوایی «تل نوف» صهیونیست‌ها را موشک باران کرد.