رسانه‌های فرانسوی از حمله موشکی به پایگاه نظامی فرانسه در شمال کشور مالی خبر دادند.