با تداوم حمله معترضان محیط زیستی به آثار هنری مشهور جهان، این بار موزه‌ای در مادرید هدف حمله قرار گرفت و دو فعال محیط‌زیست دستانشان را با چسب به قاب دو نقاشی اثر «فرانسیس گویا»‌ نقاش نامدار اسپانیایی چسباندند.