یک مرد مسلح در داخل یک سالن سخنرانی در دانشگاه هایدلبرگ در جنوب غربی آلمان یک نفر را کشته و سه نفر دیگر را به شدت مجروح کرده است. او سپس به ضرب گلوله خودکشی کرد.