رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله سایبری به نهاد‌های دولتی این رژیم خبر داده و اعلام کردند که همه سایت‌های وزارت‌خانه‌های دولتی این رژیم از کار افتاده است.