آژانس امنیت ملی سامانه‌های اطلاع رسانی فرانسه درباره کشف یک نفوذ رایانه‌ای که بسیاری از نهاد‌های فرانسوی را تحت تاثیر قرار داده است، هشدار داد.