رسانه‌های عبری حمله سایبری علیه وب‌سایت شهرداری قدس اشغالی و خارج از دسترس شدن این وب‌سایت را تایید کردند.