یک گروه از هکرها توانستند با نفوذ بر سیستم ایمیل خارجی اداره تحقیقات فدرال (FBI) آمریکا برای بیش از ۱۰۰ هزار حساب کاربری هرزنامه ارسال کند.