اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصاد اروپا و جهان پس از حمله روسیه به اوکراین پرداخته است.