منابع خبری از حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق خبر دادند.