منابع خبری امروز چهارشنبه، از حمله راکتی به فرودگاه بغداد خبر دادند.