حمله تروریسی به یک ایستگاه بازرسی پلیس شب گذشته منجر به کشته شدن یک نیروی نظامی پاکستان شد. مقامات این کشور نگران احیای طالبان پاکستان در پی قدرت گرفتن طالبان افغانستان هستند.