افراد مسلح ناشناسی امروز(شنبه) با یک بمب دستی به منزل یک نامزد مستقل پیروز انتخابات عراق در استان دیوانیه این کشورحمله کردند.