خودرو سرکرده یک گروه تندرو ضد اسلام، روز شنبه دقایقی پس از آنکه در نزدیکی اسلو به قرآن کریم هتک حرمت کرد، هدف حمله‌ قرار گرفت.