استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک دریادداشتی با انتقاد از تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفته است: حمله به ایران برای اسرائیل فاجعه بار خواهد بود.